iş psikologluğu

İŞ PSİKOLOGLUĞU

Türkiye’de iş psikologluğu modelini geliştirerek uygulayan ilk firmayız. Bu konsept, çalışanlarınızın performans, motivasyon, memnuniyet, bağlılık gibi kurumunuzun verimliliği için en çok önem taşıyan durumlarını en üst düzeye çıkarmanızı sağlayan uygulamalarımızdan biridir.

 • İş psikologluğu, her şeyden önce insan kaynakları yönetim sistemine entegre edilebilen bir hizmettir.
 • Şirketler için fark yaratan, kalite standartlarının yükseltilmesinde çalışanlar ve özellikle denetim uzmanları tarafından takdire değer olarak görülen bir hizmettir.
 • Çalışanların verimlilik ve memnuniyetlerini azaltan her tür davranışsal sorunun çözümünde etkili bir hizmettir.
 • Bu hizmet, insan kaynakları alanındaki uygulamaların başarısına katkı yapar.
 • Psikolojinin endüstri psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal psikoloji ve İK yönetimi alanlarının kesiştiği zeminde yer alan çok yönlü bir hizmettir.

İş Psikologluğu Şirkete ve Çalışanlara Ne Katar?
Firmamız tarafından iş psikologluğu hizmeti verilen çalışanlarından bilimsel yollarla elde edilen verilere göre;

 • Şirket tarafından sahiplenilme/desteklenme duygusunda artış,
 • Çalışanın kendi duygu ve düşüncelerini yönetebilme becerisinde artış,
 • İş ve iş dışı yaşam dengelerini kurabilme kapasitelerinde artış,
 • İletişim ve olumlu ilişki kurma becerilerinde gelişime,
 • Aidiyet ve bağlılık duygularında artış,
 • İşe odaklanmada artış,
 • Kendini daha motive hissetmede yükselme,
 • Stresle baş etme kapasitesinde gelişme
 • İş kazalarına yol açan davranışlarda azalma gibi konularda %95’lere kadar varan iyileşmeler saptanmıştır.
UA-93908679-1