LİDERLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Kurumunuzun ihtiyaçlarını göz önüne alarak yöneticilerinizin ve yönetici adaylarınızın liderlik yetkinliklerini modüllerden oluşan “Liderlik Eğitim Programı” ve “Bireysel Liderlik Danışmanlığı” uygulamalarımızla çok yönlü olarak geliştiriyoruz.

Lider, insanları hedeflenen amaçlara uygun davranmaya yönlendiren, bireysel çabaların etkinliğini ve kalitesini artıran ve bu amaçlar ışında grup üyelerini etkileyen ve örnek alınan kişi olma özelliği bulunan kişidir. Liderlik, bireyin kişiliği, iletişim tarzı, kendi takımını motive etme tarzı, değerleri, vizyonu gibi pek çok özelliğiyle ilgilidir. Bu yüzden görüneni bir sonuç olarak görerek onun altındaki dinamikleri anlamaya çalışır ve pek çok farklı kuram ve yöntemden güç alabilir.

Bireysel Liderlik Danışmanlığı;

Liderlik yetkinliğinin sergilenmesini engelleyen bir davranış bozukluğunun beslediği dinamikleri de düzeltmek için uğraşır.

Kişinin hedeflerine ulaşması için destek vermekten daha kapsamlı bir çabadır.

Sadece “şimdi ve burada” ya da gelecekle değil, geçmişle de çalışabilir.

‘’Bireysel liderlik danışmanlığı’’ uygulamalarındaki hedefimiz;

Bireyin liderlik davranışlarını güçlendirmeyi, farkındalığını arttırmayı, duygularını yönetmesini, sosyal zekasını motivasyon yaratacak ve çözüm üretecek şekilde kullanmasını,

Liderin, her şeyden önce kendi kendinin lideri olması gerektiği saptamasını,

Yöneticilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarını,

İş ve iş dışı yaşam dengelerini kurabilmelerini,

Çalışanlarıyla ilgili yaşadıkları/yaşayabilecekleri her tür problem karşısında beklenen yaklaşımları sergileyebilme becerilerini geliştirmeklerini,

Ekiplerinde daha yüksek motivasyon, sinerji ve bağlılık oluşturabilmelerini desteklemek amacıyla kurgulanmış «Yönetsel ve Davranışsal Yetkinlik Geliştirme»  programıdır.

UA-93908679-1