mobbing danışmanlığı

MOBBİNG DANIŞMANLIĞI

Mobbing ile ilgili çok yönlü deneyimlerini bilimsel araştırmalarla birleştiren, iş hukuku ve iş psikolojisi alanlarındaki uzmanlardan oluşan ekibimizle şirket ve bireylere eğitim, danışmanlık ve psikolojik destek sunmaktayız.

İş yerinde psikolojik taciz (mobbing), gerek şirketlere, gerek çalışanlara ciddi düzeyde zarar veren ve hukuksal açıdan suç olarak kabul edilen bir şiddet türüdür.

Kişiyi iş yerinden uzaklaştırmayı/yıldırmayı hedefleyen; utandırma, aşağılama, suçlama, dışlama, psikolojik baskı kurma gibi pek çok yolla gerçekleştirilen mobbing, sektöre göre değişen oranlarda da olsa tüm iş kollarında yaşanmaktadır.

Mobbing, 04 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen yeni Türk Borçlar Kanununun 6. bölümünde yer alan 417. Madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.”

Başbakanlık tarafından 19.03.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “İş Yerinde Psikolojik Tacizin Önlemesi Konulu Genelge” de mobbingin önlenmesi ile ilgili tedbirler konusunda kurumlara yükümlülükler getirmektedir.

İş hayatında herkes mobbinge maruz kalabileceği gibi, herkes mobbing uygulayıcısı da olabilir. Her yaştan, deneyimden, eğitim düzeyinden, cinsiyetten kişiler her an mağdur durumuna düşebilir. Ancak, mobbinge maruz kalma veya uygulama açısından daha elverişli kişilik özelliklerinden de söz etmek mümkündür.

Mobbing, hem kişilerin hem de şirketler açısından ciddi maddi/manevi sonuçlar doğuran bir sorunudur. Aynı zamanda çalışanların ruh sağlığını, memnuniyetini ve performansını azaltan en büyük tehditlerden biridir. Bu nedenle tüm şirketlerin yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlarına bu konuda farkındalık kazandırması ve önleyici çalışmalar yapması önerilir.

UA-93908679-1