Hata yapma korkusu yüzünden harekete geçemiyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Çünkü bir amaç için eylem varsa hata da olacaktır. Hata, zaten öngörülemeyen bir sonuçtur. Eylemlerimizi daha doğru sonuçlara ulaştırabilmemiz için bize hatalı olduğumuzu ve bundan sonra nasıl davranmamız gerektiğini öğreten deneyimler edinmemiz gerekir.

Pek çok kişi hata yapmadan öğrenme olmayacağını bilir ama yine de hata yapmaktan korkar. Peki, bunun altında ne tür nedenler yatıyor olabilir? Konuyu psikolojik bir bakış açısıyla irdelediğimizde, en son tahlilde, hata yapma kaygısını tetikleyen en büyük nedenin “öz saygı zedelenmesi” riski olduğunu söyleyebiliriz. Her insanın kendini becerikli, yeterli, işe yarar hissetmeye ihtiyacı vardır. Bu şekilde hisseden insanın kendine saygısı da artar. Eğer kişinin kendine duyduğu saygının azalmasına; kendini yetersiz, beceriksiz hissetmesine yol açacak bir risk varsa kaygı yükselir. İşte, insanların hata yapma kaygısına düşmesinin önemli nedenlerinden biri de kişinin bir adım atacağı zaman kendini bu riskin içinde hissediyor olmasıdır. Daha eyleme geçmeden önce kişinin kafasında olası kötü sonuçlarla ilgili sahneler canlanır, bu kötü sonuçlar yüzünden başkalarından alabileceği tepkiler aklına gelir ve bu tehdit edici düşünceler yüzünden kişi adım atmaktan korkar veya vazgeçer. Halbuki bu bakış açısında önemli bir düşünme hatası vardır: Kişi, kafasında yapacağı eylemden ötürü elde edebileceği olası olumsuz sonuçla kendi değeri arasında bir eşdeğerlilik kurmuştur. Başkalarının da kendisine bu şekilde bakacaklarını varsaymaktadır. Oysaki kişinin değeri ile bir konuda yaptığı eylemin olumsuz sonucu arasında özdeşlik yoktur.

Hayatı, tüm renkleri ve tatlarıyla öğrenilmesi/yaşanması gereken bir şans olarak görenler, onu hataları ve doğrularıyla dolu dolu yaşama şansı da bulurlar.