İşinde başarılı olan kişiler mobbing mağduru olduklarında performanslarını ortaya koyamazlar. Bu da kişi kadar şirketin de verim kaybına uğraması demektir.
Kurumda, performans yönetim sistemi, ücret sistemi, kariyer yönetim sistemi gibi insan kaynakları yönetim sistemleri yoksa veya etkili şekilde çalışmıyorsa, insan yönetiminde ve değerlendirme süreçlerinde objektif ve adil bir yaklaşım ortaya konulamaz. Bu da o şirkette mobbing vakalarının ciddi düzeyde artışına yol açabilir.
Eğer bir kurum çalışanlarının liderlik yetkinliklerini geliştirmeleri için olanaklar sunmuyor ise burada da mobbing riski ortaya çıkabilir.
Çalışanların görev tanımlarının net bir biçimde oluşturulmaması, adil olmayan bir iş yüküne maruz kalmaları da mobbing olasılığını artıran faktörlerdendir.
Çalışanları mobbingle ilgili bilgilendirme ve koruma konusunda kurumun hem yasal hem de etik sorumlulukları olduğunu akılda tutmak gerekir. Bu nedenle her pozisyondaki çalışanın sıkıntılarını ifade etmesine ve çözüm üretilmesine imkan veren önleyici mekanizmaların ve uygulamaların olması son derece önemlidir.