Çalışan performansını asıl etkileyen ücret ve yan haklar mı, yoksa diğer etkenler mi?

Amerika’da yapılan bir araştırma, ücret ve yan hakların çalışan tatminine etkisinin %2, motivasyon artırıcı yöntemlerle desteklenmiş hissetmelerinin ise %70 oranında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların performansını artırmak, asgari geçim sınırından sonra ücretten çok, kendilerini nasıl hissettirdiğinizle ilişkili görünmektedir. Ancak şirketler, performans ölçümü ile ilgili yaklaşımlarında çoğu zaman çalışanı bir kısır döngü içine itebilmektedir. Düşük performansa düşük ücret uygulaması yapılan şirketlerde eğer insanlara potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, kendilerini değerli hissedebilecekleri ve gelişebilecekleri koşullar yeterince sağlanmamışsa, bunun doğal sonucu olarak performansları düşmekte ve ücretleri de buna paralel olarak düşük olmaktadır. Performans ve ücret düşük olduğunda ise, diğer motivasyon faktörleri etkisizleşmekte ve bu da düşük performans döngüsünün yeniden tekrarlanmasına yol açmaktadır.

Bu nedenle çalışanlar kendilerini gerek psikolojik, gerekse motivasyonel açıdan yeterince desteklenmiş hissetmelerine rağmen düşük performans gösteriyorlarsa bu durum, ancak o zaman yetkinliklerden kaynaklanan bir problem olarak algılanabilir.