Bir işi başarmaya yönelik istek olarak tanımlanabilecek motivasyon kavramı kişinin yaşam tatmini açısından önemli bir unsurdur. Kimi insanlar daha çok iç, kimi insanlarsa dış motivasyon kaynaklarından etkilenerek harekete geçerler. Dış motivasyon odaklı kişiler dışarıdaki koşullara bağlı olarak harekete geçerken, iç motivasyon odaklı kişiler kendi değerleri, inançları, kararlılıkları vb iç kaynaklarından güç alırlar.

Örneğin dış motivasyonlu kişiler havanın güzel olmasından, insanların onlara güzel davranmasından, elde ettikleri maddi ödüllerden ( ev, araba, para, statü vs ) etkilenirler. Ama onları bekleyen tehlike ise bekledikleri dışsal ödülleri elde ettikçe heveslerini kaybetmeleridir. Çünkü bu tür ödülleri elde ettikçe gelecekte aynı ödül için gereksinim duyamaz hale gelirler.

İç motivasyonlu kişiler ise dış koşullar istedikleri gibi olmasa da kendilerini harekete geçirecek ve mutlu edecek içsel nedenler bulurlar. Aynı zamanda maddi ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşıladıktan sonra ideallerinin, inançlarının yani manevi tatminlerinin peşine düşerler. Bu da onları daha mutlu hale getiren bir yoldur.