İyi etkileşimin ön koşulu iyi dinlemedir.
Peki, etkili, anlaşılır ve çözüme yönelik iletişim kurabilmek için neler gerekiyor?
Sağlıklı iletişimin özünü oluşturan özellikler, kendini bütünlük içinde anlatma ve karşındakini yargılamadan anlamadır. Aslında bu kadar yalın olmasına rağmen bunun hiç kolay olmadığını da söylemek gerekir. Çünkü, her insanın farklı algılara, ihtiyaçlara, zeka düzeyine vb. sahip olduğunu göz önüne aldığımızda, asıl doğal olanın anlaşmak değil anlaşamamak olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.
Etkili iletişim kurma becerisine sahip olmak için yoğun çabaya, özene ve belli bir donanıma ihtiyaç vardır.
İletişim becerisi gelişmiş insanların davranışları incelendiğinde; bu kişilerin her şeyden önce iyi birer dinleyici olduğu görülür.
Karşıdakini etkin biçimde dinleyebilmek için onun ne söylediğini duymayı istemek gerekir.
Etkin biçimde dinlendiğini hisseden kişi duygu boşalımı yaşar, rahatlar.
Birbirini etkin biçimde dinleyen kişiler arasında güvene, samimiyete, değer vermeye dayalı güçlü bağlar oluşur.