Kadınların toplum içindeki prestijli ve yüksek ücretli işlerdeki oranı erkeklerden çok daha azdır. Bunun sebebi kadınların iş yaşamında daha fazla ön yargılarla karşılaşmasıdır. Çalışan kadınların iş yaşamında yükselmelerine yönelik yaşadıkları engeller “cam tavan” etkisi olarak adlandırılmaktadır.

Cam tavan, görünürde olmayan ama kadınların yükselmelerine yönelik, hem çalıştıkları örgütteki kişiler hem de kendilerinden kaynaklanan olumsuz beklentilerle ilgili bir kavramdır. Bu kavram ‘’öğrenilmiş çaresizlik’’ kavramıyla da örtüşür. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik bireyin bir olay veya durum karşısında birden çok başarısızlığa uğraması, elinden geleni yapsa dahi bir şeyleri değiştiremeyeceği ve başarılı olamayacağını düşünüp cesaretini yitirmesidir.

Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla öğrenilmiş çaresizliğe karşı daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Kadınlar çeşitli nedenlerle kendilerine inanmamakta ve bundan dolayı bazı görevleri üstlenmekten uzak durmaktadırlar. Bu durum ise başarılarını olumsuz şekilde etkilemektedir.

İş psikologlarının da ilgi alanında olan bu konuda kadın personelin başarılı olması ve üst kademelere ulaşabilmesi için insan kaynakları yönetimi tarafından çeşitli eğitimler verilmeli, kariyer ve yetkinlik geliştirme konularında destek sağlanmalıdır. Örgüt içerisinde kadın çalışanlara yapılan yatırımlar ölü girişimler olarak görülmemeli ve tüm çalışanlara eşit yatırım ilkesi uygulanmalıdır.