Kriz, bir bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen, acil ilgi ve çözüm gerektiren, tolere edilemeyen, sıra dışı, beklenmeyen bir durum ya da ani değişiklik olarak tanımlanabilir.
Kriz yaratan dış koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, insanların algı biçimleri doğru şekilde yönetildiğinde krizlerin üstesinden her zaman için gelinebilir.
Krizin fırsata dönüştürülebilmesinin temel koşulu, dikkatli hazırlanmış bir “Krize Müdahale Planı” yapmaktır. Bu plan, mümkünse kriz yöntemi konusunda eğitimli ve deneyimli, karar alma ve uygulamada yetkilendirilmiş kişilerden oluşan bir “Krize Müdahale veya Kriz Yönetim Ekibi” tarafından hayata geçirilmelidir.
Bu ekipteki kişilerin görev ve sorumluluk alanları net bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. Ekip oluşturmada şirketin krizi yönetme stratejilerine uygun pozisyonları dikkate almak ve ekibi bu kişilerden oluşturmak uygun bir yaklaşımdır. Krizin fırsata dönüştürülmesi, her şeyden önce sürecin iyi yönetilmesinin bir sonucudur.