İş yerinde etkili iletişim “insan odaklı” bir kurum kültürüne sahip organizasyonlar içerisinde gerçekleşebilir. Bu organizasyonlarda insan yönetimiyle ilgili tüm sistemler “insan odaklı” bir anlayışla oluşturulmuştur. Bu kurumlarda kurallar net ve standart bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak katı ve tepeden aşağı tek yönlü değildir.
İnsan odaklı kurum kültürlerinde çalışanların yetenek, kişilik ve ihtiyaçları açısından bireysel farklılıklarını gözeten bir liderlik tarzı vardır.
Etkili iletişimin yaygın olduğu insan odaklı kurumların verimlilik, performans, çalışan bağlılığı gibi faktörler açısından avantajları daha fazladır.