İş yerinin yapısı içinde etkili iletişim kurulabilmesini sağlayan pek çok faktörden söz edebiliriz. Bu faktörlerin belki de en önemlisi ‘kurum kültürüdür’.
Bu kavram bir kuruluşta insanla ilgili her şeyi kapsar. Bir organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlayan ve çalışmaların uyum göstermesi beklenen politikalar, stratejiler, çalışma ilkeleri, roller, tutum ve davranışlar, normlar, gelenekler vs. kurum kültürünün parçalarıdır. Dolayısıyla, ancak insanın maddi/manevi ihtiyaçlarını göz önüne alan, iş hayatıyla ilgili beklentilerini makul ölçüde karşılayan bir kurum kültürü içerisinde etkili bir iletişim ortamı sağlamak mümkündür. Böylesi kurumlar şeffaflık, hesap verilebilirlik, adi yönetim, sosyal sorumluluk gibi değerleri çalışanlarıyla birlikte benimsemiş kurumlardır