Çalışan bağlılığı yaratmanın nihai amacı verimlilik ise, verimlilik durmadan çalışmak mıdır? Bağlılığı en yüksek olan çalışanlar “Ona bir işi ver, ne yapar eder muhakkak bitirir” denilen yapıdaki kişiler midir? Diğer bir ifadeyle eğer bir çalışan, diyelim ki çok gerekmedikçe evine iş götürmek istemiyorsa ya da sık sık fazla mesaiye kalmıyorsa onun için “Bağlılığı düşüktür” denilebilir mi? Peki böyle bir kişi, aşırı çalışandan daha mı az verimlidir?

Aşırı çalışanların patronları veya yöneticileri tarafından daha fazla istenir olma ve daha bağlı algılanma olasılıkları yüksektir. Fakat bu şekilde çalışmak ne fazla bağlılığın ne de verimliliğin göstergesidir. Kendini parçalarcasına işine odaklanan çalışanların önemli bir kısmı mükemmeliyetçilik, başarı odaklılık, yüksek kaygı gibi “sorunlardan” muzdariptir. Bu saydığımız özelliklerin hiçbiri sağlıklı bir bağlılık ve sağlıklı bir ruhsal denge doğurmamaktadır. Bu kişilerin “verimliliği” sürdürebilir olmadığı gibi orta ve uzun vadede hem kişi hem kurum için zararlıdır. Bu nedenle ister işveren ister yönetici olun, çalışanlarınızdan kendilerini parçalarcasına değil, kurum stratejilerinize uygun ve optimum fayda sağlayacakları şekilde çalışmalarını beklemelisiniz.