İş yerinin yoğun bir stres ortamı olduğunu herkes her gün deneyimliyor. Aşırı ve yıkıcı stresin etkilerini azaltmak için var olan ama pek çoğumuzun yeterince kullanmadığı bir yol var: Gülümsemek!

Bu yöntem bazılarına yeterince ciddiye alınır bir yol olarak görünmeyebilir ama araştırma verileri onları teyit etmiyor. Gülümseme ya da bağlamına oturtarak söylersek; mizahi yaklaşım, bireyin olumsuz bir durum karşısında, gerçekçi bakış açısını yitirmeden, aklına gelmesi muhtemel olumsuz duygulardan uzak durmasına yardımcı olan işlevli bir savunma bir mekanizmasıdır. Diğer bir deyişle söz konusu duruma, “düşmana” ondan daha iyi ve daha güçlü uyum sağlama yahut etkisini azaltma yoludur.

Yapılan araştırmalara göre kişi stres verici bir olay yaşadığında gülmeyi başarabilirse olumsuz duruma eşlik eden psikolojik ve fizyolojik gerilim azalır. Peki, o durumdayken mizah yapmayı veya gülmeyi başarabilir ve duygumuzu olumluya çevirebilir miyiz? Başta biraz direnç ortaya çıksa da cevap, “Evet”tir. Gülmek aynı zamanda bize kendimizi iyi ve enerjik hissettiren hormonların salınımını tetikleyerek stres seviyesini düşüren, depresif duygu durumundan uzaklaştıran, vücudun ağrıya dayanma eşiğini yükselten etkiler yaratmaktadır. Bütün bunlar ışığında daha yaşanılır bir çalışma ortamı, sıkıcı olmayan ve severek gittiğimiz bir iş yeri için gülmenin bir tercihten öte bir ihtiyaç olduğunu söylersek abartmış olmayız.