Pek çok insan kendi işini kurmayı hayal eder, çoğu bu işe koyulur. Çok azı girişimlerinin sonucunda hedefledikleri başarıya ulaşır. Peki, başarılı girişimci ile başarısız girişimcinin kişilik farkları var mıdır, yoksa bir girişimciyi başarıya götüren yol tamamen konjonktürel midir?
Yapılan çalışmalar başarılı bir girişimciyi başarısız bir girişimciden ayıran en önemli özelliğin “yaratıcılık” olduğunu ortaya koymaktadır.
Avusturyalı iktisatçı, siyaset bilimci ve sosyolog J. Schumpeter, girişimcinin yenilikçi, denenmeyen teknolojiler geliştiren ve dinamik olma özelliğine sahip olması gerektiğini, risk alma ve yönetim becerisi yönüyle birlikte yenilik yapmayan kişinin girişimci olamayacağını savunur. O’na göre risk düzeyini potansiyel kazançlara göre ayarlayabilen ve belirsizliği yönetme kapasitesi yüksek olan bireyler başarılı girişimci olmaya yatkındırlar.
Birçok otoriteye göre risk alma davranışı, girişimcileri yöneticilerden ayıran en önemli özelliktir.
Girişimciyi öncü olmaya iten bir kişilik özelliği ise özgüvenidir. Böylelikle kendine ve yaptığı işlere güvenen girişimci, risk üstlenir ve yenilikçilik açısından ile fark yaratır.
Liderlik de girişimci kişiliğin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Lider, bireyleri hedeflere yönlendiren ve gruplar arasında iletişimi kurmaya çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır.
Bir diğer ayırıcı kişilik özelliği ise dışadönüklüktür. Halen girişimci olan ve artık olmayan bireylerin tutumlarını karşılaştıran araştırmalar, girişimlerini sürdürenlerin, artık girişimci olmayanlara kıyasla kendi işlerini kurmadan önce de sosyal ve dışadönük bireyler olduklarını gösteriyor. Fakat bu kişilik özelliği, başarılı bir girişimci olmak için tek başına yeterli koşul olmaktan çok destekleyicidir.
Başarılı bir girişimci olabilmeyi zorlaştıran kişilik özellikleri de vardır. Bunlardan biri olan “nörotisizm” dir. Bu terim, duygusal tutarsızlığı veya aşırı tepkiselliği ifade eder. Bu kişiler kaygılı, depresif, gergin, çekingen, aşırı duygusal ve düşük özgüvenli olabilirler. Ancak girişimcilik, duygusal denge sahibi olmayı gerektiriyor. Zira, strese karşı tolerans, ağır iş yükü ile baş etme, risk alma, kimi zaman sosyal baskı, finansal zorluklarla baş etme ve kendi işletmesinin işleyişi ile ilgili sürekli olarak baskı altında olma durumu girişimcileri bekleyen olağan durumlardır.
Başarılı girişimci olmayı zorlaştıran bir diğer olumsuz kişilik özelliği olan “psikotisizm”dir. Bu da soğuk, mesafeli, saldırgan, güvensiz, duygusuz, empatik olmama, diğer insanlara karşı duyarsız olma gibi kişilik özelliklerini temsil ediyor. Bu kişiliğe sahip bireyler yaratıcı olabilseler de bu yaratıcılık, ağır iş yükü ile baş etme, risk alma, finansal zorluklarla baş etme gibi, girişimi başarıya taşıyacak becerilerle bir arada olmamaktadır.
Başarılı girişimciler;
 Kumarbaz değil, karşılaşabilecekleri tüm riskleri dikkatlice hesaplayan kişilerdir.
 Takım oluşturabilen ve bu yolla başarıya ulaşan kişilerdir.
 İyi bir takım lideridirler.
 “Yapabilir miyim?” sorusu yerine “Nasıl yaparım?” sorusunu tercih eden kişilerdir.
 Yüksek başarı güdüsüne sahiptiler. Bu da iş başarısını getirir.
 Bu kişiler, kusursuzluğu, ödül elde etmekten çok kendi gelişmeleri için isterler.
 Kendilerine iş ortağı olarak arkadaşı değil, uzman kişileri seçerler.
 Belirsizliğe ve kaosa karşı daha fazla tolerans gösterirler.
 Kaynakları kontrol etme, öz çıkarlarını gözetme temelinde yeni organizasyon yaratma istekleri yüksektir.
 Çabuk ve hızlı karar verme yetenekleri gelişkindir.
 Yüksek özgüvenle saklı bilgileri fark eder, yeni ürünleri ve yeniliklerin potansiyelini sezebilirler.
 Yeni üslup geliştirme ve değer yaratma yönünden farklı davranabilirler.
 “İç kontrol odaklı” kişilerdir. Yani, kendi davranışlarının sonuçlarını şans, kader gibi dış faktörlerin değil, kendi bakış açıları ve kararlarının belirlediğine inanırlar.
Başarısız girişimcilerin başta gelen özellikleri arsında;
 Vizyon eksikliği ve plansızlık,
 Değişime kapalı olmak,
 Sermaye ayırmamak,
 Kendini işine adamamak ve birden fazla işe bölünmek,
 Eyleme geçmekte geç kalmak veya erken davranmak,
 İş birliği içinde çalışmamak, tek başına hareket etmek sayılabilir.
İstatistikler, ülkemizdeki yeni girişimlerin ciddi oranda başarısızlıkla sonuçlandığını göstermektedir. Unutulmaması gereken önemli bir husus da girişimci olmak için sadece okul başarısının yetmeyeceğidir.
Egoist davranmak ve rakipleri küçümsemek ise girişimcilik literatüründe dikkat çekilen olumsuz kişilik stilleri ve davranış hatalarından biridir.
Girişimin başarısız olması, her durumda, girişimcinin başarısız olması demek değildir. Bu nedenle başarılı girişimci olmayı sağlayacak kişilik özellikleriniz olduğunu düşünüyorsanız yeniden denemekten korkmayın. Çünkü bazen insan, ancak “yenile yenile yenmeyi öğrenerek” başarılı bir girişimci olabilir.

Lütfen, bu makaleden yararlandığınızda https://www.nazimserin.com.tr/basarili-girisimciyi-basarisiz-girisimciden-ayiran-kisilik-ozellikleri/ linkini kaynak göstererek etik davranış sergilemenizi umut ederiz. Yararlı olması dileğiyle…